UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE
ASSOCIATION OF NURSES-TECHNICIANS AND MIDWIVES OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Republika Srbija
11000 Beograd, Resavska 28
Tel/Fax: 011/ 334 73 53; 334 73 54
E-mail: office@umsts.org

Biohemičari

Programi

Naziv Broj bodova Broj akreditacije
Komunikacione veštine zdravstvenih radnika sa pacijentom 5 D-1-1255/18