UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE
ASSOCIATION OF NURSES-TECHNICIANS AND MIDWIVES OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Republika Srbija
11000 Beograd, Resavska 28
Tel/Fax: 011/ 334 73 53; 334 73 54
E-mail: office@umsts.org

DOBRODOŠLI NA PLATFORMU ZA ONLAJN-EDUKACIJU UMSTBS

Na platformi Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije(UMSTBS) za onlajn edukaciju možete naći programe kontinuirane edukacije za medicinske sestre, babice i zdravstvene tehničare, kao i programe KE za lekare, farmaceute, stomatologe i druge specijaliste. Ovi programi, akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije, se mogu koristiti za produžavanje ili obnjavljanje licence.

Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje KE za zdravstve radnike i zdravstvene saradnike Sl gl br 31/2018, član 9. poglavlje pod Đ, odredjeno je da:

  • Polaznici mogu polagati najviše dva testa u toku jedog dana;
  • Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja pismenog, odnosno elektronskog, testa kako bi ostvario prelazni broj bodova;
  • Učesnik dobija potvrdu o uspešno završenom testu elektronskim putem, koju može sam da preuzme sa platforme, nakon poslatog evaluacionog upitnika.

Kako bi ste pristupili edukaciji, potrebno je prvo da se registrujete i napravite korisnički nalog. U gornjeg desnom uglu na naslovnoj strani se nalazi opcija “Novi korisnik”. Kliktanjem na ovo dugme otvara vam se stranica za registraciju, na kojoj se unosi vaše ime, e-mail adresa, i personalizovana šifra koja mora biti od 4-8 karaktera. Nakon unošenja ovih informacija i potvrdjivanja vaše šifre kliknite “Registruj se” kako bi ste napravili vaš nalog.

NAČIN REGISTROVANJA I UNOS PODATAKA ZA PASSWORD

Kada završite sa registracijom dobijate mogućnost pristupanja programima kontinuirane edukacije. Kliktanjem na stavku “Programi” na naslovnoj strani možete izabrati željenu kategoriju programa (Program za medicinske sestre, program za lekare…)

Nakon odabira programa otvara se stranica sa ponuđenim programima KE- pismeno rešavanje testa. Na ovoj stranici možete pronaći sva uputstva kako bi ste započeli test. Literaturi neophodnoj za pripremanje testa možete pristupiti kroz stavku “Proučite literaturu” na ovoj stranici, dok je neophodno uplatiti kotizaciju, za koju se primerak uplatnice nalazi pod “Uplatite kotizaciju”. Ako ste ispunili sve ove uslove, testu možete pristupiti kliktanjem na “Pristupite rešavanju testa”. Vreme za polaganje i broj pitanja su naznačeni iznad dugmeta “Započnite test”. Ukoliko ste spremni, kliknite ga i srećno!

Konačno, u slučaju da ste test položili i da ste prošli kroz propisanu proceduru, koja uključuje i popunjavanje evalucionog upitnika, vašu potvrdu o završenom programu u PDF formatu možete preuzeti kliktanjem na polje “Preuzmite sertifikat”.

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć ili informacija u vezi sa korišćenjem programa, pozovite korisnički servis koji radi svakog dana od 9:00 do 22:00. Brojeve telefona i sve druge informacije o radu korisničkog servisa dobićete klikom na tab "KONTAKT".

Želimo vam prijatan boravak na platformi!